Nyheter

Danseteater på elva

Astri har danset i Sjøgatamiljøet mange ganger. Men som oftest på landjorda. Nå skal hun danse på elva.

Samlet i "Rappstein" etter første øving i fembøringen - foran Astri Tømmervik og Per Einar Steinrud, bak f.v. Ramona Kappfjell Sørfjell, Ada Einmo Jürgensen og Rikke Anett Lund.

Fembøringen «Rappstein» er nemlig en av flere scener – hvis det går an å bruke et sånt begrep - i forestillingen «Sinsitnine» som skal framføres i Mosjøen, ved og på Vefsna, under Galleria. Det dansedramatiske verket er laget for et fjell, en elv, en fembøring, en zipliner, tre dansere og en joiker og musiker – alt ifølge prosjektbeskrivelsen til de to som står bak prosjektet.

Ada Einmo Jürgensen, koreograf og regissør fra Mosjøen og Johan Sara jr., komponist og joiker fra Alta kaller det et stedsspesifikt konsept, en forestilling som bare kan framføres i de omgivelsene som er beskrevet for verket. Altså på Vefsna, under Øyfjellet, langs bryggene og med avslutning i hotellhagen.

De medvirkende er i gang med den praktiske øvingen ei knapp uke før urpremieren, som foreløpig er satt til 2. juli. «Foreløpig» innebærer at en ikke helt riktig vet, fordi vind og vær og kanskje også annen uforutsatt påvirkning vil kunne endre planene. Prosjektet har vært i kontinuerlig utvikling det siste året, og mye kan justeres i tida som gjenstår.

Det er altså Astrid Eline Langmo Tømmervik som sammen med Ada skal danse i «Rappstein». De skal bevege seg i balanse med båtens rytme og elvas puls, slik det er beskrevet i prosjektet. Med i båten blir også joikeren Johan og høvedsmannen Per Einar Steinrud, som skal sørge for at alle kan landet trygt i hotellhagen. Men først etter at den tredje danseren Ramona Linnea Kappfjell Sørfjell har kommet glidende fra fjellet via ziplinen og har sluttet seg til mannskapet.

Spektakulært? Javisst, men med et mye videre, dypere og alvorligere budskap enn det å mestre uvante og uforutsigbare elementer. «Sinsitnine» - som er samisk og betyr noe sånt som «oss i mellom» - skal synliggjøre at byen Mussere – Mosjøen – sin spede begynnelse var de fjell- og sjøsamiske og norske møter ved elvebredden, med bytte av varer og tjenster, samhandling og også ekteskap.

Temaet er høyaktuelt, siden 2019 er Unescos år for urfolksspråk og sørsamisk er ett av de «rødlistede» språkene og «Sannhets- og forsoningskommisjonen» starter arbeidet sitt i Norge. I Mosjøen har Galleria valgt «Samtaler» som tema for årets festival.

Uavhengig av forestillinger på elva vil lydkulisser langs elva og i gater og smug minne om at hele Vefsnregionen er privilegert og rikt som tuftet på tre folks kulturer, språk og tankesett; den sørsamiske, sjøsamiske og den norske. En verdifull kulturarv for hele samfunnet nå og i fremtiden, heter det i prosjektbeskrivelsen.

Gode krefter både lokalt, regionalt og nasjonalt har støttet verket økonomisk, noe som også har gjort det mulig å lønne de medvirkende og sågar engasjert en produksjonsassistent, Rikke Anett Lund.

Tekst og foto: Asbjørg Sande


Siste innlegg

Petter Dass gt 1

8656 Mosjøen

Du finner oss på VÆXT Mosjøen

logo_vext2.png

© 2021 Galleria Kunstfestival.