Ringvirkninger – 40 år siden scenisk dans kom til Mosjøen

Ringvirkninger – 40 år siden scenisk dans kom til Mosjøen // Kulturverkstedet

I 1982 banet Ada Einmo Jürgensen vei med sin drivkraft og pågangsmot for kommende generasjoner, og startet Ada’s Dansestudio i Mosjøen.

Som pioneer og gründer startet hun en med det en «bevegelse» – som ga ringvirkninger.

Det hun fikk til i årene med dansestudio var ikke kun å tilby dans som en kunstform, men også å sette Helgelendingene på dansekartet. Frøet som ble sådd har grodd seg stort og synlig langt utenfor regionen og landets grenser, noe vi får se i denne utstillingen som vises på Kulturverkstedet 3.-9. juli under Galleria Kunstfestival.

Uten et eneste dansestudio mellom Bodø og Trondheim på den tiden, brant Ada for å kunne tilby scenisk dans også for barn og unge i Vefsn. Med engasjement og støtte fra det øvrige Danse-Norge, fikk hun, 12. oktober 1982, etablert det andre dansestudioet i hele Nordland og hennes ble det femte i hele Nord-Norge.

I perioden Ada startet opp på 1970-80 tallet, var Nord-Norge i en politisk oppvåkningstid. Nå ville landsdelen selv definere sin identitet og hvilke historier som skulle formidles. Med stolthet hente inspirasjon fra egen kulturarv og natur. Ada var som politisk aktivist selvfølgelig influert av sin samtid hvor man sloss frem regionteater i landet, i tillegg til samisk teater.

Hun fikk stor suksess med å tematisere sine balletter rundt lokale sagn og tradisjoner, som i balletten «Trollfjell», med sagnet om fjellene langs Nordlandskysten og «Solverv» om tid og gjøremål i nordnorsk tradisjon. Med bakgrunn i dette, jobbet Ada aktivt for å få studioets produksjoner ut på festivaler og videre ut i verden.

Arbeidet ble lagt merke til; “Trollfjell” representerte Norge på Eurovision under festivalen Radost Europe i Beograd 1989, balletten “Hav” ble fremført på Norsk Kulturråds Æresprisutdeling i Oslo Konserthus i 1992, samt på Festspillene i Nord Norge med “Trollfjell”, “Solverv” og «Hav». Studioets dansere har opptrådt for 2 konger, 1 dronning, statsministre nasjonalt og internasjonalt, og ikke minst for sitt hjemmepublikum lokalt og regionalt i landsdelen.

Utstillingen åpner 3. juli 14:00 og står hele festivaluken. Etterfulgt en panelsamtale med tema “Du må tørre å tryne”. Gründerskap, nyskaping, næring og visjoner. Panelsamtalen ledes av Tor Martin Leines Nordaas.