Roger Mørk «Dark» Hagen auksjonerer bort kunstverk til støtte for ofrene i Ukraina

Kunstneren har i sitt maleri tatt utgangspunkt i et av de mest ikoniske verkene av pop art-kunstneren Andy Warhol, og gitt det et dystert uttrykk som beskriver noe av den meningsløse brutaliteten som Putin og Russland påfører befolkningen i Ukraina.

Alle inntektene fra auksjonen går uavkortet til hjelpearbeidet for ofrene i Ukraina.

Oppdatering 4. april 2022:
Auksjonen oppnådde ikke kunstnerens ønskede minstesum, og er derfor avsluttet. Roger Mørk Hagen vil stille ut og utauksjonere verket på nytt under Festspillene Helgeland 2.–9. juli i sommer.