Vilkår

Galleria Kunstfestival 7. – 14. juli 2018
Utstillingssted: Diverse lokaler i Mosjøen sentrum

Arrangør:

1) Markedsføringsavgift / Deltageravgift kr 3500 (inkl. mva),-    (u.18 år gratis)
I dette inngår:

 • Ca 6 lengdemeter vegg til disposisjon for utstilling. (For gjenstander og skulpturer vurderes arealbehovet individuelt)
 • Ingen begrensninger på antall verk som kan stilles ut i festivalperioden. Utstiller kan selge av veggen og så lenge det erstattes med nytt kunstverk.
 • Omtale med bilde av kunstverk i katalog/program. (Katalog i 7000 eks ) samt presentasjon på www.galleria.no. Forutsatt innsending av tekst/info innen 1. mai 2018.
 • Henvisning til nummer på kart og skilting
 • T-skjorte og enkel bervertning gjennom festivalen.
 • Generell markedsføring og PR/info under Galleria-paraplyen

Under 18 år gratis

NB: Påmeldingen regnes ikke som fullført før avgiften er betalt. Betaling gjøres via PayPal med debet- eller kredittkort etter du har fylt ut påmeldingsskjema.

Utfyllende tjenester:
Innleie person på stand                                                      kr 200 pr. 1/2 dag – kr 400,- pr dag

2 a) Kunstverkene skal innleveres slik de skal utstilles. Det forventes at bilder som skal henges på vegg er innrammet og med egnet opphengssystem. Arrangørene betaler ikke innramming eller lignende.
Det forventes at kunstner ordner med egnede bord, pidestaller, hyller etc til kunst-/ håndverkgjenstander  som f.eks keramikk, glass og lignende.

b) Kunstneren eller represantant for kunstneren skal i utgangspunktet selv være til stede under utstillingsperioden hvis ikke annen avtale er gjort. Kunstneren setter opp sitt behov for avlastning på utstillingsted innen påmeldingsfristen, 1. mai 2018. Kunstneren eller representant skal være til stede åpnings- og avslutningsdag og minst halvparten av utstillingsperioden.

c) Utstillingen skal foregå i ulike lokaler i sentrum av Mosjøen. Utstillingslokale henvises av Galleria kunstfestival. Særegne utstillingslokaler er kunstfestivalens egenart. Veggene i utstillingslokalene er sterkt varierende og spenner fra hvitmalte vegger til grovt panel og tømmer i gamle sjøhus etc. Vi er behjelpelige under oppsett av utstillingene, men ikke forvent at alt er “galleristandard”.
Vi lar deg får sette ditt preg på din utstilling.

d) Utstillingslokalene deles ut i.f.t. når påmeldingen mottas og er registrert.

d) Kunstverk monteres etter avtale med arrangør med stift, krok eller skrue på vanlig måte.

e) Arrangementet finner sted f.o.m lørdag 7. juli, t.o.m. lørdag 14. juli.
Tilpasninger/Endringer i klokkeslett og kan forekomme.

Kjernetid for åpningstider:

 • Lørdag 7. juli                                 12.00 – 18.00
 • Søndag 8. juli                                 12.00 – 16.00
 • Mandag 9. juli                               10.00 – 15.00 og 16.00 – 19.00
 • Tirsdag 10. juli                                10.00 – 15.00 og 16.00 – 19.00
 • Onsdag 11. juli                                10.00 – 15.00 og 16.00 – 19.00
 • Torsdag 12. juli                                10.00 – 15.00 og 16.00 – 19.00
 • Fredag 13. juli                                 10.00 – 15.00 og 16.00 – 19.00
 • Lørdag 14. juli                                 10.00 – 15.00

Endringer og tilpasninger kan komme

f) Kunstverkene kan monteres fra fredag 7. juli  og skal være opphengt/plassert før lørdag 7. juli kl. 12.00, 2018
Montering av utstilling skjer i samarbeid mellom kunstner og arrangør. Arrangøren har anledning til å vurdere og regulere det estetiske i presentasjonen.

3) Utstillingen kan demonteres etter lørdag 14. juli fra kl. 15.00 og kunstverk som ikke er solgt må hentes. Etter dette opphører arrangørenes ansvar.

4) Senest 1. juni 2017 skal utstiller gi arrangørene nødvendige opplysninger om egen person og virksomhet til bruk i pressemeldinger, nettsider, reklame etc. (Hvis utstiller ønsker)

5) Utstiller sender foto av representativt verk til bruk i katalog sendes elektronisk til post@galleria.no innen 1. mai 2018

6) Arrangøren utarbeider katalog/program med utstillerliste og kart med oversikt over utstillingene og kunstnere. Dette legges også på www.galleria.no

7) Arrangøren vil gi publikum og presse informasjon ved pressemeldinger, e-post og utsendelse av innbydelser, annonser, plakater, brosjyre/program, med mer. Utstillere vil også motta et antall invitasjoner/brosjyrer (elektronisk) til sine kontakter samt e-post for videresending i sine kontaktlister.

8) Utstiller er selv ansvarlig for frakt og opphenging av kunstverk. Arrangøren dekker ikke fraktomkostninger. Skal arrangør være behjelpelig med opphenging må dette avtales spesielt og kunstneren må på forhånd opplyse om forsendelsesmåte og transportør.

9) Utstiller stiller ut på eget ansvar og sørger selv for eventuell forsikring av de utstilte verk i utstillingstiden, hvis ikke annet er avtalt.

10) Arrangøren beregner seg ikke provisjon av salg. Utstilleren står selv for salg av kunstverk under utstillingen, hvis ikke annet er avtalt særskilt med arrangøren.

11) Partene er kjent med bestemmelsene i lov av 4. november 1948 om avgift på offentlig omsetning av bildende kunst. I tillegg til kjøpesummen skal kjøper betale en avgift på 5 % til Bildende kunstneres hjelpefond for bilder med pris over kr 2000,-. Utstiller er selv ansvarlig for denne innbetalingen.

12) Avtalt utstillingssted skal holdes av begge parter. Ingen av partene kan frasi seg utstilling uten at den annen part samtykker, med mindre sykdom, ulykker, streik, boikott, oppsigelse av leieavtale eller lignende hindrer partene å holde avtalen.

13) Arrangøren betaler ikke utstillingsvederlag. I de tilfeller utstillingen kommer inn under vederlagsavtalen forpliktes partene å informere hverandre om dette før utstillingsavtalen inngås.

14) Salg av bilder og oppgjør er utstillers ansvar dersom ikke annet er avtalt.

15) Partene er kjent med at etter lov av 12. mai 1961 om opphavsrett til åndsverk m.m er fotografering av de utstilte verk ikke tillatt uten opphavsmannens samtykke. Unntak fra regelen gjelder fotografering til privat bruk, informasjon rundt Galleria kunstfestival, til illustrasjon ved kunstkritikk eller vitenskapelig omtale eller pressedekning.

16) Eventuelle tvister mellom utstiller og arrangør søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, legges tvisten frem for de ordinære domstolene til avgjørelse.