Det tilbys utstillinger flere plasser i Mosjøen sentrum:

  • Utstillingshallen i Mjåvatnbrygga (golvplan). Inntil 42 utstillere +
  • Diverse lokaler i Mosjøen sentrum.

Påmelding / Registration

For å komme med i festivalkatalogen må vi ha påmelding innen 1. mai. 2018. Ved påmelding senere vil du kunne få stand og oppføring med info på galleria.no,  men ikke oppføring i trykket katalog.
Les mer om vilkår / Read more about terms

Viktig: De som melder seg på via skjemaet vil få en automatisk bekreftelse om mottatt påmelding via mail. (Hvis ikke, så sjekk evt. om den har havnet i spamboksen din).

Husk: Du er ikke påmeldt før deltageravgift er betalt.  Betales i nettbutikk – her

Felt merket * er obligatorisk:

Fra (kunstnernavn, gallerinavn, etc) / From (Artist name, Art gallery name, etc):*

Epost / Email:*

Adresse / Address:*

Telefon / Phone:*

Nettside / Website:

Kort om kunstneren / Short artist resume:*

Foto av verk til bruk i festivalkatalog / Photo of work for festival catalogue:*

Stiller ut / Exhibits:*
Maleri/PaintingFoto/PhotoGjenstand/SubjectAnnet/Another

Avgift kr 2800,- (+ mva) / Fee kr 2800,- (+ VAT)*
Må betales via våre nettsider / Must be payed via our webpages:
Akseptert / Accepted

Vilkår / Terms:*
Er enig i vilkårene / I agree to the terms

Informasjon

Still ut og selg din kunst i Mosjøen sentrum og i den unike og historiske Sjøgata. Galleria kunstfestival tar ansvar for markedsføring, reklame og bevisstgjøring slik at du når et interessert publikum. Galleria kunstfestival tar ingen provisjon for salg av kunst i forbindelse med festivalen. For å stille ut i standard utstilling (ca 6 m veggplass) under festivalen beregnes det en deltager-/markedsføringsavgift på  kr 2800,- + mva. Bl. a. inkluderer dette oppføring med info og foto i katalog som distribueres i 7000 eks, samt presentasjon på www.galleria.no.
Påmeldingen regnes ikke som fullført før avgiftene er betalt.
Barn og unge under 18 år stiller ut gratis.

Vær oppmerksom på at det kan være begrensinger i forhold til antall deltagere.
Husk at det kan ta noen dager før du får svar på påmeldingen.
Galleria kunstfestival praktiserer avbestillingsrutiner. Et avbestillingsgebyr på 25% vil bli fakturert for å dekke administrasjonskostnader, hvis du må melde deg av festivalen. Innbetalinger refunderes ikke.

Viktig: Frist for innsending av informasjon/bilde til bruk i katalog er 1.mai.
(Hvis det er ledig plass så kan du selvfølgelig få plass hvis du bestemmer deg etter denne datoen. Prisen vil være den samme, men du blir ikke med i katalog).

In English

Exhibit and sell your artworks to thousands in Mosjøen and the amazing and historic venue Sjøgata (the old town) Galleria Arts Festival takes full care of promotion, marketing and advertising and responsibility to reach the pulic awareness.  There is no commission for sale of artworks during Galleria Art Festival. For participation at the festival standard exhibitions there is a participation fee of NOK 2800 + VAT  (see terms). Among other things, this includes featuring in catalog, distributed in 7000 copies.The fee is to be paid  by 10th, 2018Mandatory registration. Please note that the number of participating exhibitors may be limited.