Sapmi i 100

8.– 22. Juli 2017.  VEFSN MUSEUM, JACOBSENBRYGGA, MOSJØEN

Urfolks stemmer har etter hvert fått mer oppmerksomhet i kunstverden. I år har verdens største kunstbegivenhet Dokumenta 14 tatt samisk og annen urfolkskunst inn i varmen. Men så er det et historisk år i så måte att det sammenfaller med 100-årsjubileum for samenes landsmøte i Trondheim, hvor vår egen Elsa Laula Renberg var den sterke drivkraften.

Utstillingen Sápmi i 100 inviterer tre samiske kunstnere og en inuittisk som møter med stort engagement, høyaktuelle tema og sterke formspråk.

”Åtna historvjie/Eie historien” – Tomas Colbengtson

Tomas Colbengtsons kunst tar ofte utgangspunkt i opplevelser fra hans oppvekst i en samisk familie i Tärna. Hans families historie og livsvilkår flettes sammen med samers historiske erfarenheter av tvangsforflytning, språktap, og underordning. Hans kunst synliggjør det smertesomme, det bortglemte og kampen for identitet og kultur i den samiska historien. Den sørsamiske kulturens mønster, palett og formspråk er en viktig ingrediens i Colbengtsons kunst som han gjerne inkorporerer i sin særpregede måte å kombinere glass og fotografiske bilder

Dalvedh – Sissel M Bergh

Dalvedh betyr det som har vært lenge borte for så å komme til syne igjen på sørsamisk.

Dalvedh er et kunst- og forskningsprosjekt som gjennom folkelig og akademisk kunnskap undersøker og gestalter historien i et sørsamisk perspektiv, en mangefasettert og fargesterk videoinstallasjon om sørsamisk kultur, språk og erfarenheter som gir den kulturens berettigede plass i den skandinaviske historien. Kunstner Sissel M Bergh har gjennomført prosjektet i samarbeid med komponist Frode Fjellheim og en rekke forskere, sørsamiske kulturbærere, historikere, arkeologer og språkvitere.  

We are still here – Anders Sunna

Anders Sunna er vokst opp i en reindriftsfamilie i Kieksiäisvaara, men bor nå i Jokkmokk. Sunnas virkningsfulle motstandskunst og glødende bildspråk handler om samisk kultur og historie og om hans families langvarige konflikter med offentlig forvaltning. Sunna arbeider i tykke lager av farge, graffiti, collageteknikk og trykk med motiv som skildrer samiske erfarenheter som undertrykk, utsatthet og raseforskning.

Åpningsseremoni (8. juli) – Louise Fontain

Louise vil åpne utstillingen med en seremoni der hun arbeider ut fra sin egen søken etter identitet og tilhørighet. Man fornemmer en sterk følelse av nærvær, og en kommentar til urfolks problemstillinger. Hun minner oss på hvem vi er nettopp nå og hva det er som må begynne å forsvinne fra den virkeligheten som vi kjenner i dag.

Arrangør: Vefsn Museum

Prosjektleder: Solum Kommunikasjon

Produsent: Samisk senter for samtidskunst (SDG)