Mosjøen kunstforening

Svanhild Heggedal og Helge Korvald holdt utstilling i Mosjøen kunstforening i september 2016. De ble så begeistret for Mosjøen og folk de møtte, at de ønsket seg tilbake. De tok derfor initiativ til en gruppeutstilling med sju kunstnere bosatt i Oslo. Det blir en spennende utstilling med kunstnere som er født i fem forskjellige tiår. Under Galleria kunstfestival kan du se denne utstillingen på Mjaavatnbrygga, helt nord i Sjøgata.

  • Anne Siv Falkenberg Pedersen, født 1971 i Hammerfest.

Utdannelse har hun fra Norge, Spania og England . Hun har eksamen i kunsthistorie fra universitetet i Oslo, BA Fine art fra Kingston University, UK og MA European Fine Art fra Winchester School of Art, Spain/UK. Hun har hatt flere separatutstillinger i Norge og i utlandet, hun har også deltatt på flere gruppeutstillinger. Hun deltok på Den Nordnorske Kunstutstilling i 2009 og 2012 og på  Østlandsutstillingen i 2006, 1996 og 1995. Hun bodde og arbeidet i Barcelona og London i perioden 1999-2001. Nå bor og arbeider hun i Oslo. www.annesivfp.no

  • Synnøve Ellingsen er født i Vågan i Lofoten.

Utdannet fra England og kunstakademiet i Oslo. Hun har drevet gallerivirksomhet og kuratorarbeid ved siden av egen produksjon.

  • Svanhild Heggedal født 1944

Utdannet ved Statens Håndverk og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi i perioden 1971-1979. Har hatt en rekke separatutstillinger og gruppeutstilling  gjennom hele sitt voksne liv. I 1984 deltok hun på UKS Vårutstilling, hun har fire ganger deltatt på Høstutstillingen og to ganger på Østlandsutstillingen. Hun er innkjøpt av flere offentlige samlinger og har hatt mange offentlige utsmykkingsoppdrag. Hun arbeider mye med maleri. Tidligere sterkt forenklede figurative bilder, malt med grove strøk. Svanhild Heggedal er også kjent for sine installasjoner, rene materialmontasjer i tredimensjonal utforming. I seinere tid har hun arbeidet med bilder i store formater i blandingsteknikk, maleri og collage, som har en mørkstemt undertone. (Kilde: norsk kunstnerleksikon)

  • Yvonne Hjerting, født i 1939

Utdannet ved Valsnes konsthøgskola, Kunstakademiet i København. Hun har deltatt på Høstutstillingen, Østlandsutstillingen, Den nordnorske kunstutstilling og en rekke andre. Hun er innkjøpt av flere offentlige og private samlinger. Hun bodde og drev eget galleri i Svolvær fra 1970-1977, der nordnorske fjell og kystlandskap inspirerte henne til personlig uttrykksform. Hun arbeidet med koldnål, etsning, akvatint og serigrafi. Da hun flyttet til Jeløya endret motivene seg til å omfatte reiseminner, portretter, figurkomposisjoner og landskap.( Kilde: Norsk kunstnerleksikon )

  • Helge Korvald, født 1951

Utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole  og Statens kunstakademi. Har hatt en rekke separatutstillinger og gruppeutstillinger. Han har deltatt på UKS vårutstilling , Høstutstillingen, Østlandsutstillingen og Seljordutstillingen. Han er innkjøpt av flere offentlige samlinger og private samlinger. Han har også hatt offentlige utsmykkingsoppdrag. Etter de første forenklede, halvt abstrakte stilleben og landskap i en nøktern koloritt, arbeidet Helge Korvald videre med store formater i en blandingsteknikk. I collagen av papir, tekstil og metall, med innslag av maleri, ble de konkrete objektfragmentene gitt distanse ved at de ble satt under glass eller et tynt lag folie. Bildene har en mørk og neddempet fargeskala i grått, svart og svartgrønt. Seinere har han arbeidet i svartmalte skulpturale veggmontasjer av konstruerte elementer. ( Kilde: Norsk kunstnerleksikon) Høsten 2016 viste han malerier i små og store formater, mennesker, og møte mellom mennesker i sterke farger.

  • Jens Hamran, født 1963

Utdannelse fra Statens håndverk og kunstindustrihøyskole, Statens kunstakademi og Kuvataiakatemia, Helsinki. Han har hatt en rekke separatutstillinger, og han har deltatt på gruppe- og kollektive utstillinger. Han er innkjøpt av offentlige og private samlinger.

( kilde: http://kunstnere.gallerisemmingsen.no )

  • Mona Grini

Har utdannelse fra Århus Kunstakademi og Det Kongelige Danske kunstakademi. Har deltatt på flere års – og landsdelsutstillinger. Hun har hatt en rekke separatutstillinger og har deltatt på mange gruppe og kollektiv utstillinger. Mona Grini arbeider med maleri og grafikk. Hun er innkjøpt av offentlige og private gallerier i Norge og Danmark. www.monagrini.com