Edvar Valberg – Fotspor i Vefsn

FOTSPOR I VEFSN PÅ VEFSN BIBLIOTEK

Jeg har satt sammen ei maleriutstilling bestående av motiv fra Vefsn. Bildene er malt i perioden 1975-1990 da familien bodde i Mosjøen. Min far hadde et helt spesielt forhold til naturen og han likte å ta både lange og kortere turer i skog og mark, som regel med både malerskrin og palett i sekken. Flere av rammene er å betrakte som utstillingsrammer og kan sjølsagt byttes.

Biografi

Edvar Valberg ble født i Grane kommune i 1918. Han vokste opp i en søskenflokk på fire og fullførte folkeskole og framhaldsskole i heimkommunen før han gikk to vintrer på Vefsn folkehøgskole (1937-39). 21 år gammel begynte han å utdanne seg innen kunstfaget, først hos Einar Sandberg ved Nansenskolen, Lillehammer. Høsten 1940 begynte han på Statens Kunstakademi med lærere som Jean Heiberg og Axel Revold. Samtidig (1940-43) tok han Statens Håndverk- og Kunstindustriskole på kveldstid hos bl a Karl Høgberg, Olaf Willums, og Per Krogh. Med den høgeste kunstutdanninga som var mulig å få i Norge, valgte han allikevel å dra til Nesna og fireårig lærerskole fra 1945-49. Noen år seinere studerte han også ved Statens sløyd- og tegnelærerskole på Notodden, Vosseskolen for bildende kunst og Bjarne Engebrets malerskole i Oslo. Håkon Stenstadvold og Henrik Sørensen er noen av de verdsatte kunstnerne som har vurdert Valbergs arbeid.

Sjøl om han nok kunne ha tenkt seg å leve av kunsten, var det som lærer han kom til å brødfø familien sin. Paletten fulgte imidlertid alltid med, enten han bodde i Glomfjord, Grane, Ulsfjord i Troms, Grønfjelldal i Rana, Ullensvang i Hardanger eller de siste åra i Mosjøen (1972-1996).

Stil

Valberg var glad i naturen og han mente tidlig at han måtte male på stedet slik motivet ble opplevd i øyeblikket. Sjøl valgte han å kalle seg impresjonist framfor naturalist, og både den umiddelbare naturopplevelsen og fargebruken er typiske stiltrekk. Det kan være vanskelig å konkretisere påvirkningene fra de store mestrene i vesteuropeisk tradisjon, men navn som Paul Cezanne (1839-1906) og Henrik Matisse (1869-1954) må trekkes fram. Matisse-elevene er et begrep i norsk kunsthistorie, og hele fem av de ni norske kunstnerne har vært med på å påvirke og utvikle Valbergs tegne- og malerferdigheter: Axel Revold, Jean Heiberg, Per Krogh, Henrik Sørensen og Einar Sandberg. Fargene er sentrale i Valbergs bilder for å framheve form og dybde.

 

Trond Valberg

Mo i Rana, 8. juni 2017