Det gode vertskap

Har du meldt deg som frivillig eller ønsker du å være frivillig under Galleria kunstfestival?

VELKOMMEN TIL BLI-KJENT-KVELD MED TEMA «DET GODE VERTSKAP»
Infomøte tirsdag 27.06.17 kl. 18.00 til 21.00 på Kulturverkstedet

  • Informasjon om rammene rundt Galleria: hva skjer, hvor
    skjer det m.m.
  • Gjennomgang av vertskapsoppgavene under Galleria
  • Det gode vertskap – kunsten å få folk til å føle seg
    velkomne. Vi lærer om det gode vertskap og om
    vertskapets betydning

Det blir enkel servering
Påmelding til Lise Fossli: lise.eikeland.fossli@gmail.com eller mobil 986 96 785.

Arrangør: Folkeakademiet Vefsn i samarbeid med Galleria Kunstfestival