MOSJØEN 7. – 14. JULI 2018

Kunst med og uten filter

Visuelle uttrykk, daglige utstillinger, Barnas Galleria, kurs, workshops og folkeliv

Nytt spennende program under utarbeidelse

Ønsker du å stille ut din kunst kan du allerede nå melde din interesse til post@galleria.no